PORADY PRAWNE

Nasi prawnicy udzielają porad prawnych on-line - w szybki i wygodny sposób możecie Państwo rozwiązać Wasze problemy prawne. W celu skorzystania z oferty prosimy o wysłanie dedykowanego formularza kontaktowego do naszej Kancelarii.

Porady prawne

Porady prawne

Proponujemy Państwu wygodną i szybką formę usług prawnych, polegającą na udzieleniu odpowiedzi na nurtujące Państwa zagad¬nienia prawne np. z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, administracyjnego czy prawa pracy. Chcąc uzyskać poradę prawną wystar¬czy wypełnić formularz znajdujący się na stronie oraz oczeki¬wać zwrotnego maila od przedstawiciela kancelarii z ewentualnymi dodatkowymi pytaniami oraz warunkami płatności, co nastąpi przeważnie w czasie 48 h od wysłania zapytania.

Osoby zainteresowane poradami powinny w miarę możliwości zebrać i dostarczyć drogą online (skan, fotokopia) dokumentację sprawy (np. umowy, akty notarialne, pisma z sądu lub urzędu). Pozwoli to naszym prawnikom na dokładniejsze zapoznanie się z meritum sprawy, a co za tym idzie precyzyjniejszą poradę prawną.

Imię i nazwisko *

Adres e-mail *

Temat *

Treść wiadomości *

Pliki
Podaj wynik *

siedem + 1 =

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.