PORADY PRAWNE

Nasi prawnicy udzielają porad prawnych on-line - w szybki i wygodny sposób możecie Państwo rozwiązać Wasze problemy prawne. W celu skorzystania z oferty prosimy o wysłanie dedykowanego formularza kontaktowego do naszej Kancelarii.

Porady prawne

USŁUGI PRAWNE – OFERTA

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, samorządów terytorialnych, administracji publicznej oraz osób fizycznych. Proponujemy usługi oparte na wiedzy i doświadczeniu, obejmujące wiele dziedzin prawa.
Oferta obejmuje zarówno świadczenie porad i sporządzanie opinii prawnych, jak i kompleksowe prowadzenie spraw oraz reprezentację klientów w postępowaniach sądowych, pozasądowych czy administracyjnych. Każdą sprawę prowadzimy z jednakowym zaangażowaniem, stawiając na pierwszym miejscu dobro klienta.

Będąc do Państwa dyspozycji oferujemy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

 • prawa karnego i wykroczeniowego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa cywilnego,
 • prawa rodzinnego - m.in. spraw rozwodowych
 • prawa pracy (reprezentacja pracownika, pracodawcy, audyty),
 • prawa administracyjnego,
 • spraw związanych z nieruchomościami (m.in. odzyskanie nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, ustalenie prawa do nieruchomości),
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa podatkowego,
 • prawa kanonicznego, w szczególności stwierdzenie nieważności małżeństwa tzw. rozwód kościelny,
 • prawa upadłościowego - w tym upadłości konsumenckiej.

 

Obsługa prawna przedsiębiorcy

Prowadzenie firmy może wiązać się z wieloma wyzwaniami, które często mają związek z przepisami prawnymi. Dlatego rzetelna obsługa prawna przedsiębiorców cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Nasza oferta skierowana jest do małych oraz dużych firm, obejmując różne formy współpracy. Specjalizacja w takich dziedzinach jak prawo pracy, prawo gospodarcze czy prawo zamówień publicznych pozwala nam obsługiwać przedsiębiorców w każdym wymaganym aspekcie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem oferty.

Obsługa prawna przedsiębiorców obejmuje m.in.:

 • doradztwo prawne,
 • usługi konsultingowe,
 • porady i konsultacje prawne,
 • sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych,
 • sporządzanie umów i pism procesowych,
 • zastępstwo procesowe (prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej),
 • przygotowanie dokumentacji prawnej,
 • zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej,
 • obsługę prawną transakcji handlowych,
 • bieżącą obsługę prawną dla biznesu,
 • windykację należności,
 • udział w prowadzonych negocjacjach,
 • pomoc prawną we wdrażaniu procedur upadłościowych.

 

Obsługa prawna klientów indywidualnych

W przypadku obsługi klientów indywidualnych zastosowanie znajdują przede wszystkim takie specjalizacje jak prawo cywilne, rodzinne czy prawo pracy. Wspieramy swoich klientów w trudnych dla nich okresach, świadcząc rzetelną pomoc prawną w wymaganym zakresie. Jesteśmy nie tylko fachowcami w zakresie prawa, ale również powiernikami, dzięki którym znacznie łatwiej przebrnąć przez wiele problemów. Z pełnym zakresem świadczonej obsługi można zapoznać się poniżej.

Oferta dla klientów indywidualnych obejmuje:

 • doradztwo prawne,
 • porady i konsultacje prawne,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie umów i pism procesowych,
 • reprezentację przed sądem,
 • załatwianie spraw urzędowych,
 • przygotowanie dokumentacji prawnej,
 • zakładanie i rejestrację działalności gospodarczej,
 • windykację należności,
 • upadłości konsumenckie,
 • udział w prowadzonych negocjacjach.

Wynagrodzenie za świadczone usługi negocjujemy indywidualnie, w oparciu o obowiązujące w tej mierze przepisy prawa. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.