We offer a convenient and fast possibility to obtain solutions to legal problems involving the granting answers to the legal issue in the form on-line.

Read more

Our team


Aleksander Bolko

Aleksander Bolko is a legal advisor. Aleksander graduated from the Faculty of Law of Szczecin University in 2001. After graduation, he returned to Koszalin to complete an apprenticeship programme for legal advisors at the Regional Court in Koszalin. Prior to joining the Law Firm, Aleksander worked as a judge’s assistant and for four years as an assistant to the insolvency practitioner. He lectured at Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna in Koszalin on civil law, commercial law and civil procedure. Aleksander specialises in commercial law, administrative law, civil law and litigation. He is fluent in German.

Adam Ostaszewski

Adam Ostaszewski is a legal advisor. He graduated from the Faculty of Law of Adam Mickiewicz University in Poznań. After graduation, Adam completed an apprenticeship programme for legal advisors at the Regional Chamber of Legal Advisors in Koszalin. He has advised both businesses and individuals. Adam has extensive experience in real estate law, commercial law, civil law and litigation. He is fluent in English.

Adam Bartosiewicz, Ph.D.

Adam Bartosiewicz holds a doctorate degree in Law. He is a reputable expert in the field of Polish and European tax law. For many years, articles containing Adam’s legal advice have been published in Rzeczpospolita, one of Poland's large nationwide daily newspapers, in Dobra Firma supplement. He has authored many publications, which are quoted by administrative courts and the Constitutional Tribunal in their rulings. His knowledge and experience are valued highly by the Polish Parliament, which requests him to prepare legal opinions. Adam also delivers training courses in tax law.

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.