We offer a convenient and fast possibility to obtain solutions to legal problems involving the granting answers to the legal issue in the form on-line.

Read more

Obsługa prawna spraw rozwodowych — prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest jednym z głównych elementów prawa cywilnego. W jego zakresie mieszczą się wszelkie normy regulujące stosunki prawne pomiędzy małżonkami oraz rodzicami i dziećmi. Doskonale wiemy, że jest to bardzo delikatny obszar, w związku z czym wszystkie rodzinne sprawy prowadzimy dla ich dobra. Stosujemy się do wszelkich zasad, m.in.:

• dobra dziecka, • równości małżonków, • szczególnej ochrony rodziny, • uniezależnienia stosunków rodzinnych od wpływów zewnętrznych.

W zakres naszych usług wchodzi kompleksowa obsługa prawna spraw rozwodowych. Ze względu na złożoność spraw warto zdecydować się na wsparcie oferowane przez naszą kancelarię. Zajmujemy się przygotowaniem pism i prowadzeniem spraw w zakresie separacji, unieważnienia małżeństw, podziału wspólnego majątku oraz alimentów. Pomoc prawników w tych trudnych dla rodziny okresach sprawi, że przebieg sprawy będzie mniej stresujący dla Klienta.

Oferujemy pełne wsparcie w rozwodach na terenie Kołobrzegu i Koszalina, a także całego kraju. Gwarantujemy indywidualne podejście, rzetelną analizę i dostosowaną strategię do każdej sprawy. Staramy doradzić się w każdym aspekcie, niezależnie od okoliczności.

W sytuacjach rodzinnych nasza kancelaria zachęca do strategicznego podejścia do spraw. Wspieramy Państwa we wcześniejszych przygotowaniach do rozpraw wszelkiego rodzaju. Staramy się wspólnie obrać właściwą ścieżkę. Całość usługi zależy od oczekiwań Klienta. Istnieją sytuacje, w których nasza pomoc ogranicza się wyłącznie do przygotowania pozwu np. o rozwód, który zostaje złożony samodzielnie.

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.