We offer a convenient and fast possibility to obtain solutions to legal problems involving the granting answers to the legal issue in the form on-line.

Read more

ROZWODY

Mało jest w życiu sytuacji równie stresujących co rozwody. Rozpad rodziny zawsze jest smutnym wydarzeniem, mimo że często prowadzi do wielu pozytywnych zdarzeń. Podczas całej procedury rozwodowej kluczowa jest pomoc zaangażowanego prawnika, który pomoże w uzyskaniu możliwie szybkiego i bezproblemowego rozwodu oraz poprowadzi dalsze postępowania (np. majątkowe, alimentacyjne, dotyczące opieki nad dziećmi). Nasza Kancelaria Prawna podejmuje się prowadzenia spraw rozwodowych. Działamy z myślą o zminimalizowaniu skutków i kosztów rozwodów dla naszych klientów, zdając sobie doskonale sprawę z trudności wynikających z tych okoliczności.

Sprawy rozwodowe – kompleksowa pomoc prawna

Przygotowanie do sprawy rozwodowej to nie tylko kwestia sporządzenia odpowiedniej dokumentacji prawnej, lecz również konieczność udzielenia odpowiedzi na wiele pytań zadawanych w toku postępowania, m.in. o wyrażenie zgody na rozwód czy orzekanie o winie. Kluczowym elementem przy prowadzeniu sprawy rozwodowej jest dobry kontakt klienta z prawnikiem. Prawnicy od spraw rozwodowych ściśle współpracują z rozwodzącym na każdym etapie postępowania. Skorzystanie z usług doświadczonego w zakresie spraw rozwodowych pełnomocnika pozwala uniknąć dodatkowych spięć, stresu czy negatywnych emocji. Prawnik udziela bowiem wyczerpujących informacji na temat kolejnych etapów procedury i pomaga w odpowiednim przygotowaniu się do nich. Dzięki temu rozwód można otrzymać znacznie szybciej, a uzyskanie pożądanego wyroku jest łatwiejsze.

NASI PRAWNICY POMOGĄ W PROCESIE ROZWODOWYM W ZAKRESIE:
• kompleksowej reprezentacji w procesie o rozwód,
• udziału w mediacjach i ustaleniach małżonków,
• podziału majątku,
• spraw związanych z alimentami,
• spraw związanych z ustalaniem kontaktów z dzieckiem,
• spraw o separację,
• spraw dotyczących władzy rodzicielskiej i wielu innych.
W zależności od potrzeb klienta:
• udzielamy porad prawnych w zakresie rozwodowych spraw sądowych,
• przyjmujemy zlecenie przygotowania pozwu lub wniosku rozwodowego,
• podejmujemy się prowadzenia spraw rozwodowych.

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.