We offer a convenient and fast possibility to obtain solutions to legal problems involving the granting answers to the legal issue in the form on-line.

Read more

Prawo pracy Koszalin

Kancelaria Prawna KPBO świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Nasza obsługa prawna obejmuje między innymi przygotowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji dla pracowników wszystkich szczebli zawodowych, przygotowywanie wewnętrznych regulaminów pracy, przygotowywanie regulaminów wynagrodzenia za pracę, przygotowywanie układów zbiorowych oraz umów z układami zbiorowymi, a także umowy pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi.

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników często muszą stawiać czoła problemom oraz wątpliwościom związanym z interpretacją przepisów prawa pracy wynikających z Kodeksu pracy i innych ustaw z dziedziny prawa pracy, stanowiących o wzajemnych relacjach pomiędzy pracodawcą a jego pracownikami. W celu uniknięcia problemów, w tym postępowań sądowych związanych z naruszeniem przepisów prawa pracy, nasza Kancelaria prawna oferuje pomoc prawną w zakresie prawa pracy, w szczególności:

  • sporządzenia opinii prawnych,
  • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej,
  • udzielenie pomocy w zakresie zgodnego z przepisami nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
  • doradzania na etapie negocjacji z pracownikami lub związkami zawodowymi,
  • reprezentowanie na etapie przedsądowym oraz sądowym, a także przed organami nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy,
  • sprawach związanych z prawem autorskim,
  • odpowiedzialność materialna pracowników,
  • prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców,
  • zwolnienia grupowe,
  • oraz inne.

Kancelaria Prawna KPBO oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. W zależności od wyboru Klienta, nasi prawnicy świadczą pomoc prawną przy zleconych sprawach bądź w ramach stałej obsługi prawnej. Przykładamy szczególną wagę do każdej pojedynczej sprawy. Dyspozycyjność oraz bieżące informowanie o okolicznościach prawnych są naszym atutem.

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.