We offer a convenient and fast possibility to obtain solutions to legal problems involving the granting answers to the legal issue in the form on-line.

Read more

Legal advice

We offer a convenient and fast form of legal services involving the granting answers to your legal issues such as the scope of civil, family, criminal, administrative or labor law. To obtain legal advice simply complete the form located on the website and expect a return email from a representative office with any additional questions and payment terms, which will take place mostly within 48 hours of sending zapytania.Osoby interested advice should as far as possible to collect and deliver via on-line (scan, photocopy) documentation of the case (eg, contracts, deeds, letters from the court or the office). This will allow for greater familiarity with the merits of the case, and hence - more precise advice.

Name *

E-mail address *

Subject *

Message *

Files
Enter the result *

four + 4 =

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.