We offer a convenient and fast possibility to obtain solutions to legal problems involving the granting answers to the legal issue in the form on-line.

Read more

Kancelaria prawna w Kołobrzegu

Kancelaria prawna w Kołobrzegu prowadzona jest przez prawników Aleksandra Bolko i Adama Ostaszewskiego. Ta spółka partnerska zapewnia kompleksową obsługę prawną z zakresu szeroko pojętego prawa.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, oferując pomoc z zakresu wielu dziedzin prawa, m.in.: prawa karnego i wykroczeniowego, gospodarczego, cywilnego, rodzinnego, pracy, administracyjnego, zamówień publicznych, podatkowego, upadłościowego, kanonicznego oraz dotyczącego nieruchomości. Z zakresu prawa rodzinnego nasi prawnicy gwarantują kompleksową obsługę spraw rozwodowych. Towarzyszymy naszym klientom w często wielomiesięcznych przygotowaniach do złożenia pozwu oraz wspieramy na sali sądowej w całym trudnym okresie postępowania.

W naszej filii kancelarii w Kołobrzegu oferujemy swoją pomoc zarówno Klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom. Prowadzimy sprawy, reprezentujemy i towarzyszymy w postępowaniach sądowych, pozasądowych oraz administracyjnych. Pomagamy także w przygotowaniu pozwu lub linii obrony. Nasze usługi dostosowujemy indywidualnie do potrzeb i sytuacji Klienta. Szukają Państwo mecenasa w Kołobrzegu? Jesteśmy do dyspozycji. Każdą sprawę prowadzimy z wysokim zaangażowaniem. Gwarantujemy profesjonalne podejście z ukierunkowaniem na dobro Klienta.

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.