We offer a convenient and fast possibility to obtain solutions to legal problems involving the granting answers to the legal issue in the form on-line.

Read more
02 Feb

Lorem Ipsum text is used as an example of a filler in the printing industry

Published: 02 February 2014 Written by Kancelaria Prawna KPBO

Lorem Ipsum text is used as an example of a filler in the printing industry . It was first used in the fifteenth century by an unknown printer to complete the test text book. Five centuries later, it began to be used for the electronics industry , while remaining virtually unchanged .

02 Feb

Standard block of Lorem Ipsum used since the fifteenth century, is reproduced below for those interested

Published: 02 February 2014 Written by Kancelaria Prawna KPBO

Standard block of Lorem Ipsum used since the fifteenth century, is reproduced below for those interested . Fragments 01/10/32 and 10/01/33 of " de Finibus Bonorum et malorum " Cicero , are reproduced in their exact , original form , along with English translations H. Rackham in 1914 .

02 Feb

The law is derived from multiple sources

Published: 02 February 2014 Written by Kancelaria Prawna KPBO

The law is derived from multiple sources. The primary and often mylonym division of sources of law is divided into : a source of law in the strict sense ( from Lat . Fontes juris oriundi ) and the source of knowledge of law ( from Lat . Fontes juris cognoscendi ) . The first term - a source of law is normative acts or other acts containing provisions of the law and the mode of formation of such acts. The second term - sources of knowledge of the law covers all materials for the knowledge of the law and all forms of media by nearly (documents , publications, even the Internet) .

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.