We offer a convenient and fast possibility to obtain solutions to legal problems involving the granting answers to the legal issue in the form on-line.

Read more

Standard block of Lorem Ipsum used since the fifteenth century, is reproduced below for those interested

Standard block of Lorem Ipsum used since the fifteenth century, is reproduced below for those interested . Fragments 01/10/32 and 10/01/33 of " de Finibus Bonorum et malorum " Cicero , are reproduced in their exact , original form , along with English translations H. Rackham in 1914 .


There are available many different versions of Lorem Ipsum , but most changed under the influence of added humor or random words that even in the least resemble existing ones. If you are going to use a passage Lorem Ipsum , you better make sure that there is nothing " strange " in the middle of the text. All the Lorem Ipsum generators Internet tend to copy existing blocks , making our first true generator on the Internet. We use containing over 200 Latin words dictionary, in the context of many well-known ruling to generate text looks appropriately . It all makes "our" Lorem Ipsum free from repetition, humorous inserts or non-specific words.

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.