PORADY PRAWNE

Nasi prawnicy udzielają porad prawnych on-line - w szybki i wygodny sposób możecie Państwo rozwiązać Wasze problemy prawne. W celu skorzystania z oferty prosimy o wysłanie dedykowanego formularza kontaktowego do naszej Kancelarii.

Porady prawne

Mecenasi w Kołobrzegu i Koszalinie – Certyfikaty

Kancelaria Prawna Aleksander Bolko i Adam Ostaszewski Spółka Partnerska zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, samorządów terytorialnych, administracji publicznej oraz osób fizycznych. Nasi prawnicy z najlepsza wiedzą i sztuką prawniczą oferują usługi prowadzenia spraw z dziedziny prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczego, administracyjnego, spółdzielczego, egzekucyjnego oraz kanonicznego.

Przedstawiamy Państwu certyfikaty, które świadczą o naszym profesjonalizmie oraz stosowaniu najwyższych europejskich standardów.

Sądownictwo i Administracja w Kościele - Aleksander Bolko

Wpis na listę radców prawnych - Aleksander Bolko

Dyplom - Egzamin Sędziowski - Aleksander Bolko

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.