PORADY PRAWNE

Nasi prawnicy udzielają porad prawnych on-line - w szybki i wygodny sposób możecie Państwo rozwiązać Wasze problemy prawne. W celu skorzystania z oferty prosimy o wysłanie dedykowanego formularza kontaktowego do naszej Kancelarii.

Porady prawne

Kiedy można podzielić majątek w trakcie trwania małżeństwa?

podpisanie rozdzielnosci

Majątek można podzielić po rozwodzie, jak i w trakcie trwania małżeństwa. Kiedy pojawiają się różne okoliczności, następuje rozdzielenie dobytku między małżonków przez sąd, przed rozpadem związku małżeńskiego. Takie sytuacje występują często, gdy jeden z małżonków ma długi, w związku z czym drugi, nie chce za nie odpowiadać. W tej sprawie warto jednać, skorzystać z porady prawnika. 

Kiedy można podzielić majątek w trakcie trwania małżeństwa?

Małżonkowie mogą wnieść o podział majątku, będącego ich wspólną własnością, przed rozwodem. Muszą złożyć wniosek w sądzie, o rozdzielność majątkową. Przeważnie takie sytuacje mają miejsce z bardzo ważnych powodów. Należą do nich: długi, uzależnienie od narkotyków, alkoholu, hazardu. Przyczyną nie może być inwalidztw czy długotrwała choroba.  Warto skorzystać z porady prawnika, której udziela Kancelaria Prawna Aleksander Bolko i Adam Ostaszewski Sp.P. Radcowie Prawni, by móc podzielić majątek. Wiedza prawnicza ułatwia rozwiązanie wspólności majątkowej, szczególnie gdy małżeństwo ma nieruchomości i dużych środków finansowych, akcji, obligacji itd. Jeśli oboje są zgodni, nie ma konieczności zakładania sprawy sądowej, bo wystarczy rozdzielność podpisać u prawnika

Czy rozdzielność majątkowa jest również zawierana przed ślubem? 

Tak, może być ustalona również przed zawarciem związku małżeńskiego. Popularna intercyza jest umową majątkową, wprowadzającą rozdzielność, co oznacza, że każda ze stron dysponuje swoim majątkiem. W przypadku rozwodu unika się podziału majątku. Odrębność chronią małżonka, który posiada spore dobra. Jest też sporządzana, gdy jedna z osób jest zadłużona i wówczas, intercyza chroni drugą stronę, ponieważ nie musi spłacać zobowiązań. Małżonkowie są niezależni od siebie, a ich dochody nie należą do aktywów związku. Dzięki temu każdy z nich może samodzielnie sprzedawać i nabywać nieruchomości, czyli bez niczyjej zgody.

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.