PORADY PRAWNE

Nasi prawnicy udzielają porad prawnych on-line - w szybki i wygodny sposób możecie Państwo rozwiązać Wasze problemy prawne. W celu skorzystania z oferty prosimy o wysłanie dedykowanego formularza kontaktowego do naszej Kancelarii.

Porady prawne
09 cze

Kiedy można podzielić majątek w trakcie trwania małżeństwa?

Opublikowano: 09 czerwiec 2022 wenet

podpisanie rozdzielnosci

Majątek można podzielić po rozwodzie, jak i w trakcie trwania małżeństwa. Kiedy pojawiają się różne okoliczności, następuje rozdzielenie dobytku między małżonków przez sąd, przed rozpadem związku małżeńskiego. Takie sytuacje występują często, gdy jeden z małżonków ma długi, w związku z czym drugi, nie chce za nie odpowiadać. W tej sprawie warto jednać, skorzystać z porady prawnika. 

15 lut

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Opublikowano: 15 luty 2022 wenet

matka z corka

Rodzice według prawa są zobowiązani wychowywać swoje dzieci, muszą troszczyć się o ich rozwój fizyczny i duchowy oraz należycie przygotować je do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio dla jego uzdolnień.

25 sty

Jak ustalić wysokość alimentów?

Opublikowano: 25 styczeń 2022 wenet

alimenty

Alimenty to świadczenie polegające na zapewnieniu środków na utrzymanie, a w miarę potrzeby także na wychowanie osoby, która jest do nich uprawniona. Zwyczajowo alimenty są wypłacane jako określone kwoty takiej osobie lub jej opiekunowi. Taka definicja wynika z art. 128 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Okazuje się, że alimenty nie zawsze muszą, być wypłacane wyłącznie w pieniądzach.  W polskim prawie o takie świadczenie mogą się ubiegać nie tylko dzieci, ale także małżonkowie po orzeczeniu rozwodu lub separacji, a także rodzice.

11 sty

Jak poprawnie napisać pozew rozwodowy?

Opublikowano: 11 styczeń 2022 wenet

pozew

W Polsce przed sądem rodzinnym odbywa się coraz więcej spraw rozwodowych. Orzeczenie rozwodu jest jedynym ze sposób sankcjonujących ustanie związku małżeńskiego. Aby jednak sąd mógł go uznać, niezbędne jest złożenie do sądu właściwego pozwu. Podpowiadamy, jak powinien być napisany, aby sprawa rozwodowa przebiegła szybko i sprawnie.

14 gru

Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka?

Opublikowano: 14 grudzień 2021 wenet

adwokat

W związku z prowadzeniem sprawy radca prawny poznaje wiele informacji o swoim kliencie. Dotyczą one jego danych personalnych, a bardzo często nawet spraw osobistych. Czy radca prowadzący sprawę klienta lub udzielający mu pomocy ma obowiązek utrzymać takie informacje w poufności? A jeśli tak, to czy są jakieś wyjątki od tej reguły?

07 gru

Jakie niesie za sobą skutki rozwód z orzeczeniem winy?

Opublikowano: 07 grudzień 2021 wenet

rozwod

Rozwód kończy się nie tylko stwierdzeniem rozpadu małżeństwa, ale także orzeczeniem, czy i kto ponosi winę za zaistniały stan rzeczy. Możliwości są zasadniczo trzy. Sąd może orzec, że za rozwód nie ponosi winy nikt, że za rozwód ponosi winę jedno z małżonków albo że za rozwód ponosi winę i mąż, i żona. To, komu można przypisać winę, zależy od szeregu czynników, które obie strony sprawy rozwodowej starają się wykazać w trakcie procesu.

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.