PORADY PRAWNE

Nasi prawnicy udzielają porad prawnych on-line - w szybki i wygodny sposób możecie Państwo rozwiązać Wasze problemy prawne. W celu skorzystania z oferty prosimy o wysłanie dedykowanego formularza kontaktowego do naszej Kancelarii.

Porady prawne

Po 30 latach odzyskali ziemię

Ziemia, na której miał stanąć nowy szpital wojewódzki w Koszalinie wraca do poprzednich właścicieli. Wywłaszczeni ponad 30 lat temu mieszkańcy mogą dziś odebrać grunt ze stojącą na nim gigantyczną ruderą. To koniec trwającej od lat batalii o zwrot majątku zabranego na szczytny, społeczny cel, cel, który nigdy nie został zrealizowany.

Prezydent Koszalina zwrócił prawowitym właścicielom 13 hektarów atrakcyjnie położonej ziemi. Działka została podzielona na 11 mniejszych działek z czego dziesięć wróciło do poprzednich właścicieli. Jedenasta działka zostaje w rękach marszałka województwa, bo wybudowano na niej spalarnię szpitalnych odpadów medycznych.

Chętni do rozbiórki i zabrania gruzu już się pojawiają. Niewykluczone, że betonowe pozostałości niedoszłego szpitala trafią na dno Bałtyku, pod budową elektrowni wiatrowych w morzu. Na razie budowla straszy zardzewiałymi zbrojeniami i kruszącym się, zwietrzałym betonem.

Żeby teren sprzedać pod budowę domów miasto musiałoby zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, bo to wciąż jest teren przeznaczony na cele związane z ochroną zdrowia. Według planów z lat 70 ubiegłego wieku miał tu powstać nowoczesny szpital na 1200 łóżek. W latach 80 ruszyła budowa częściowo finansowana ze składek społecznych. Ruszyła i stanęła, bo budżet państwa zrezygnował z projektu. Cztery lata temu ostatecznie postawiono krzyżyk na tej inwestycji, a wywłaszczeni właściciele gruntów zażądali zwrotu ziemi. Okazało się, że to co pozostało po budowie byłego szpitala wojewódzkiego pomniejsza wartość na tyle tej nieruchomości, że jej właściciele nie będą musieli zwracać żadnych odszkodowań. Czyli gruntów czy gotówki, które właściciele ziemi dostali przed laty jako rekompensatę za wywłaszczenie.

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.