Porady radców prawnych

Nasi prawnicy udzielają również porady prawne on-line - w szybki i wygodny sposób możecie Państwo rozwiązać Wasze problemy prawne. W celu skorzystania z oferty naszych radców prawnych prosimy o wysłanie dedykowanego formularza kontaktowego Kancelarii Prawnej.

Porady prawne

Zespół prawników

Aleksander Bolko

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Po ukończeniu studiów, w roku 2001, wrócił do Koszalina, gdzie rozpoczął aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym. Po ukończeniu aplikacji został radcą prawnym. W poprzednich latach pełnił między innymi funkcję asystenta sędziego, asystenta syndyka oraz pracował w kancelarii prawnej. Prowadził zajęcia w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i postępowania cywilnego.

Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i dodatkowo specjalizuje się w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa tzw. rozwody kościelne.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, administracyjnym, prawie cywilnym, sprawach związanych z odzyskiwaniem nieruchomości, odszkodowaniami.

Adam Ostaszewski

Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Po studiach ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie.

Na przestrzeni lat udzielał pomocy prawnej podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie cywilnym i sporach sądowych oraz sprawach związanych z nieruchomościami.

Adam Bartosiewicz

Doktor nauk prawnych, którego specjalnością jest polskie i wspólnotowe prawo podatkowe.

Ekspert, który od wielu lat udziela porad prawnych na łamach Rzeczpospolitej w dodatku Dobra Firma.
Na publikacje Adama Bartosiewicza, w uzasadnieniach swych orzeczeń, powołują się sądy administracyjne oraz Trybunał Konstytucyjny.

Z jego wiedzy i doświadczenia korzysta także Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, zlecając sporządzanie opinii prawnych. Jest także autorem szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.