Porady radców prawnych

Nasi prawnicy udzielają również porady prawne on-line - w szybki i wygodny sposób możecie Państwo rozwiązać Wasze problemy prawne. W celu skorzystania z oferty naszych radców prawnych prosimy o wysłanie dedykowanego formularza kontaktowego Kancelarii Prawnej.

Porady prawne

Rozwody

Nasza Kancelaria Prawna podejmuje się prowadzenia spraw rozwodowych. Działamy z myślą o zminimalizowaniu skutków i kosztów rozwodów dla naszych klientów, zdając sobie doskonale sprawę z trudności wynikających z tych okoliczności.

Przygotowanie do sprawy rozwodowej to nie tylko kwestia sporządzenia odpowiedniej dokumentacji prawnej, lecz również konieczność przygotowania się do rozprawy rozwodowej, podczas której sąd zadaje wiele pytań, m.in. o wyrażenie zgody na rozwód czy orzekanie o winie.

Kluczowym elementem przy prowadzeniu sprawy rozwodowej jest dobry kontakt klienta z prawnikiem. Prawnicy od spraw rozwodowych ściśle współpracują z rozwodzącym na każdym etapie postępowania. Skorzystanie z usług radców prawnych w zakresie spraw rozwodowych pozwala uniknąć dodatkowych spięć, stresu czy negatywnych emocji. Rozwodami zajmujemy się w sposób sprawny i skuteczny.

Nasi prawnicy pomogą w procesie rozwodowym w zakresie:

 • kompleksowej reprezentacji w procesie o rozwód,
 • udział w mediacjach i ustaleniach małżonków,
 • podział majątku,
 • sprawy związane z alimentami,
 • sprawy związane z ustalaniem kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o separację,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • i wiele innych.

W zależności od potrzeb klienta:

 • udzielamy porad prawnych w zakresie rozwodowych spraw sądowych,
 • przyjmujemy zlecenie przygotowania pozwu lub wniosku rozwodowego,
 • przyjmujemy prowadzenia spraw rozwodowych.

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.