Porady radców prawnych

Nasi prawnicy udzielają również porady prawne on-line - w szybki i wygodny sposób możecie Państwo rozwiązać Wasze problemy prawne. W celu skorzystania z oferty naszych radców prawnych prosimy o wysłanie dedykowanego formularza kontaktowego Kancelarii Prawnej.

Porady prawne

Oferta radców prawnych

W naszej kancelarii zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, samorządów terytorialnych, administracji publicznej oraz osób fizycznych. Proponujemy obsługę prawną opartą na wiedzy i doświadczeniu naszych prawników.

Będąc do Państwa dyspozycji oferujemy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

 • prawa gospodarczego,
 • prawa cywilnego,
 • prawa rodzinnego - m.in. rozwody oraz alimenty,
 • prawo pracy (reprezentacja pracownika, pracodawcy, audyty),
 • prawa administracyjnego,
 • spraw związanych z nieruchomościami (m.in odzyskanie nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, ustalenie prawa do nieruchomości),
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa podatkowego,
 • prawa kanonicznego, w szczególności stwierdzenie nieważności małżeństwa tzw. rozwód kościelny,
 • prawo upadłościowe, upadłość konsumencka.

 

Obsługa prawna przedsiębiorcy

Obsługujemy prawnie przedsiębiorców oferując m.in.:

 • doradztwo prawne,
 • usługi konsultingowe,
 • porady i konsultacje prawne,
 • sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych,
 • sporządzanie umów i pism procesowych,
 • zastępstwo procesowe (prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej),
 • przygotowanie dokumentacji prawnej,
 • zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej,
 • obsługę prawną transakcji handlowych,
 • bieżącą obsługę prawną dla biznesu,
 • windykację należności,
 • udział w prowadzonych negocjacjach,
 • pomoc prawną we wdrażaniu procedur upadłościowych.

 

Obsługa prawna klientów indywidualnych

Obsługujemy prawnie klientów indywidualnych oferując im:

 • doradztwo prawne,
 • porady i konsultacje prawne,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie umów i pism procesowych,
 • reprezentację przed sądem,
 • załatwianie spraw urzędowych,
 • przygotowanie dokumentacji prawnej,
 • zakładanie i rejestrację działalności gospodarczej,
 • windykację należności,
 • upadłości konsumenckie,
 • udział w prowadzonych negocjacjach.

Wynagrodzenie za świadczone usługi negocjujemy indywidualnie, w oparciu o obowiązujące w tej mierze przepisy prawa.

 

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.